AED

AED:
Helaas kwam de oude AED niet meer door de keuring.
Het bestuur heeft per direct 2 nieuwe AED’s aangeschaft om zo een betere dekking te hebben binnen de vereniging.
De AED’s hangen in de spoelruimtes achter de toiletten.
De kast waarin de AED hangt is voorzien van een alarm.
Wanneer men de deur van de kast opent gaat het alarm af. De deur van de kast weer sluiten zorgt ervoor dat alarm stopt.
Binnen de vereniging zijn er diverse kampeerders die een BHV cursus hebben gevolgd echter zijn de namen van deze BHVers niet bij het bestuur bekend.
De vraag is dan ook of men wil aangeven, d.m.v. een mail naar helios.secretariaat@planet.nl, of men een BHV cursus heeft gevolgd.
Het bestuur wil een lijst maken van deze namen en publiceren op de borden en een exemplaar bij de AED hangen, zodat deze kampeerders gewaarschuwd kunnen worden in geval van nood.