Bekijk nu het nieuwe Huishoudelijk Reglement

Op de jaarvergadering op 23 maart 2021 zijn enkele wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement goedgekeurd door de leden. Je kunt de nieuwste versie van het reglement nu bekijken.

De aanpassingen hebben betrekking op de overdraagbaarheid van het donateurschap tussen ex-partners en op het opruimen van losse spullen rondom het huisje en op het voorstrand, i.v.m. de veiligheid.