Betaling 2e termijn staangeld: laatste week van juni

BETALING TWEEDETERMIJN STAANGELD2018
In de laatste week van juni ga ik de automatische incasso opdracht voor het incasseren van de tweede termijn voor het staangeld naar de bank sturen (470,=). Het bedrag zal dan de 28e van de maand worden afgeschreven. Dit geldt natuurlijk alleen voor diegenen die een machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven. Zorg dus voor een voldoende saldo op je rekening. De overige leden die de tweede termijn nog niet hebben overgemaakt, verzoek ik dit voor eind juni te doen. Het rekeningnummer is NL25INGB0000573325 tnv. Kampeervereniging Helios. Vermeld ajb ook je correspondentienummer, zodat ik het ontvangen bedrag makkelijk in de boekhouding kan verwerken.
Met vriendelijke groet,
Jan Hoekstra