Betaling 2e termijn staangeld: laatste week van juni

BETALING TWEEDE TERMIJN STAANGELD 2019

In de laatste week van juni ga ik de automatische incasso opdracht voor het incasseren van de tweede termijn voor het staangeld naar de bank sturen (€470,=). Het bedrag zal dan de 28e van de maand worden afgeschreven.

Dit geldt natuurlijk alleen voor diegenen die een machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven. Zorg dus voor voldoende saldo op uw rekening.

De overige leden die de tweede termijn nog niet hebben overgemaakt, verzoek ik dit voor eind juni te doen.

Het rekeningnummer is NL25INGB0000573325 tnv. Kampeervereniging Helios. Vermeld a.u.b. ook uw correspondentienummer, zodat ik het ontvangen bedrag makkelijk in de boekhouding kan verwerken.

Met vriendelijke groet,

Jacqueline Seitz-Amende
Penningmeester K.V. Helios