Betaling 2e termijn staangeld: laatste week van juni

Staangeld 2023 totaal € 1.600

Recent hebben we bericht ontvangen dat de gemeente het staangeld voor dit seizoen verhoogd met 4,5%. Dat is de gebruikelijke indexatie. In de begroting voor 2023 hebben we hier al rekening mee gehouden, zodat het te betalen bedrag voor 2023 definitief € 1.600 wordt.

Betaling 2e termijn eind juni

In de laatste week van juni ga ik de automatische incasso-opdracht voor de tweede termijn van het staangeld naar de bank sturen (€ 750). Voor degenen die in Zandvoort wonen is de tweede termijn € 207,50. Het bedrag zal dan de 28e van de maand worden afgeschreven. Dit geldt natuurlijk alleen voor diegenen die een machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven. Zorg dus voor een voldoende saldo op je rekening. De overige leden die de tweede termijn nog niet hebben overgemaakt, verzoek ik dit voor eind juni te doen. Het rekeningnummer is NL25INGB0000573325 t.n.v. Kampeervereniging Helios. Vermeld ajb ook je correspondentienummer, zodat ik het ontvangen bedrag makkelijk in de boekhouding kan verwerken.

Met vriendelijke groet,

Carmen Zijlstra
Penningmeester K.V. Helios

Noot van de redactie
Voor iedereen die nog geen huisje heeft bij Helios: dit staangeld wordt betaald door leden die een plek op het strand hebben. Sta je nog niet op het strand, maar alleen op de donateurslijst, dan betaal je dit dus niet.