Corona

CORONA 2021

01.06.2021

Vanaf vandaag is dit bijgewerkte protocol van toepassing: Federatief Coronaprotocol 2.1 juni 2021

 

25.03.2021
Goed nieuws: de gemeente Zandvoort heeft bevestigd dat we het kampeerseizoen kunnen starten. 

Dit is wel op voorwaarde dat we ons aan alle landelijke maatregelen houden én ons houden aan het protocol zoals opgesteld door de gezamenlijke strandverenigingen (Federatie). 

Hier vind je het bijgewerkte protocol voor seizoen 2021

 

 

 

 

Updates vorig seizoen (2020) 

 

Update 19.06.2020

Toiletten en douches zijn geopend

Door de inzet van een aantal vrijwilligers heeft ook toiletunit F (Midden-Noord) vandaag op donderdag 18 juni een grondige schoonmaak beurt gehad.
Dat betekent dat per direct zowel toilet E en F opengesteld zijn voor gebruik. 
Het middelste toilet, zowel bij de dames als bij de heren, blijft het gehele seizoen gesloten.
Langs deze weg wil het bestuur alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet die er voor hebben gezorgd dat de toiletten gebruikt kunnen worden.
 
Nog even dit:
De openingstijden van het spoelhok voor uw chemisch toilet of wc emmer is ’s ochtends vanaf 06.00 tot 09.30 en ’s avonds vanaf 21.00 tot 23.00
 
Het bestuur
 
Update 17.06.2020

Beste kampeerders,

Zoals iedereen waarschijnlijk wel weet mogen de sanitaire voorzieningen op kampeerplaatsen en campings vanaf 15 juni weer open in plaats van op 1 juli.

Op dit moment is het bestuur druk bezig voorzieningen te treffen zodat de toiletten bij Helios zo snel mogelijk open kunnen. Echter moeten de toiletten ook grondig gereinigd worden nadat ze uit de winteropslag kwamen. Truus & Willem lukt dat op korte termijn, echter Remco & Eva lukt dat niet vanwege nog andere verplichtingen.

Dit houdt concreet het volgende in:

 • De toiletten bij Willem & Truus ( toilet E, Midden-Zuid) worden per woensdag 17 juni opengesteld.

Zowel bij de dames en de heren blijft het middelste toilet gesloten gedurende het gehele seizoen.

 • De toiletten bij Remco & Eva (toilet F, Midden-Noord) gaan open nadat deze een grondige reinigingsbeurt hebben gehad, uiterlijk zondag 21 juni.

Bij genoeg animo van vrijwilligers die bereid zijn toiletunit F te willen reinigen op donderdag 18 juni kunnen de  toiletten van unit  F eerder open gesteld worden.
Het gaat hier om maximaal 5 vrijwilligers.
Deze vrijwilligers kunnen zich melden bij Martin Zijlstra. (huisje 699 Midden-Beneden)

Ook hier geldt dat het middelste toilet bij openstelling gedurende het gehele seizoen gesloten blijft.

Namens het bestuur
Remco Koppen
Secretaris K.V.Helios

 

Update 10.06.2020

Graag brengen we je op de hoogte van twee actuele zaken rondom het bouwen van de huisjes:
 
1) Toiletten en douches tot uiterlijk 1 juli gesloten, spoelhok voor chemische toiletten open
De rijksoverheid heeft besloten dat gezamenlijk sanitair op campings en vakantieparken vanaf a.s. maandag 15 juni al open mag. (Zie hier onder  ‘Welke regels zijn er voor gezamenlijk sanitair?’) Dit is echter voor Helios niet haalbaar, ivm extra maatregelen die we nog moeten treffen in de toiletgebouwen.
 
Bij Helios blijven de toiletten en douches gesloten tot uiterlijk 1 juli. We doen natuurlijk ons best alles zo snel mogelijk op orde te krijgen en laten het weten als de toiletten/douches eerder op een veilige manier gebruikt kunnen worden.
 
2) Maximaal aantal personen bij bouwen vervalt, wel 1,5 meter afstand aanhouden
In het protocol staat nu nog: “Bij het bouwen zijn alleen gezinsleden aanwezig met daarbij maximaal twee personen als extra hulp.” Deze regel vervalt. Er is geen maximum meer aan aantal personen dat bij elkaar komt, maar 1,5 meter afstand blijft een vereiste in de landelijke maatregelen. Net als iedereen, houden we ons ook op het strand aan deze voorschriften van het kabinet
 

Naar verwachting zal het protocol de komende weken steeds na een versoepeling van de maatregelen van het kabinet worden aangepast. We zullen je hierover iedere keer op de hoogte brengen en we vragen je om je aan de regels in het protocol te houden, tot het bestuur de versoepeling officieel heeft doorgegeven.Kom je iets tegen in het protocol waar je vragen over hebt, mail ons dan even op helios.secretariaat@planet.nl  Dan kunnen wij daar weer mee aan de slag.

Dank je wel alvast en tot binnenkort op het strand!

Bestuursleden K.V. Helios

 

Update 08.06.2020

Het legen van de toiletemmers of een chemisch toilet dient te gebeuren aan de achterkant van de toiletunits (het spoelhok) in de daarvoor bestemde spoelbak.

Vanwege het niet mogen gebruiken van de sanitaire voorzieningen tot 1 juli zijn de openingstijden om uw toiletemmer of chemisch toilet te legen als volgt:

Tot 1 juli:
Toiletemmers of chemisch toilet legen gedurende de gehele dag is toegestaan.
Achterliggende gedachte is dat men nog druk bezig is met opbouwen en overnachting beperkt plaats vindt.
Hierdoor is het praktisch bijna niet mogelijk om te voldoen aan de vaste tijden die gelden vanaf 1 juli.
 
Vanaf 1 juli:
Toiletemmers of chemisch toilet legen is toegestaan tussen:
06.00-09.30 en 21.00-23.00
 
Het bestuur evalueert tijdens het seizoen of de tijden toereikend zijn of dat er aanpassingen van tijden nodig zijn.
 
Namens het bestuur
Remco Koppen
Secretaris K.V. Helios

 

Update 31.05.2020

Beste kampeerders,

In vervolg op ons eerdere bericht kunnen wij melden dat er inmiddels een nieuwe versie van de noodverordening van de veiligheidsregio Kennemerland (zie bijlage) beschikbaar is. Wij maken hieruit op dat in afwijking van hetgeen wij eerder gemeld hebben er geen belemmeringen zijn om vanaf 1 juni na het plaatsen/bouwen van de strandhuisjes deze gewoon te gebruiken inclusief overnachten. De enige belemmering die nog genoemd wordt is de sluiting van de toiletunits (tot 1 Juli). De federatie zal deze interpretatie komende week nog verifiëren bij de gemeente en dan jullie ook definitief uitsluitsel geven.

Zoals jullie ook weten is er door de federatie een coronaprotocol opgesteld (zie bijlage). De naleving van dat protocol is een belangrijke voorwaarde voor het kamperen gedurende het seizoen 2020. Het is daarom onze gezamenlijke verantwoordelijkheid als kampeerders om daar zorgvuldig mee om te gaan.

Er is nu dus duidelijkheid over de start van het kampeerseizoen vanaf 1 juni. De federatie zal daarom de eerder afgesproken gesprekken met de gemeente over de financiële gevolgen van een verkort seizoen nu gaan voeren. Daarbij wordt ook nog de vraag meegenomen over een mogelijke verlenging van het kampeerseizoen 2020.

Mochten er naar aanleiding van bovenstaande nog vragen/opmerkingen zijn dan horen we die graag per mail via helios.secretariaat@planet.nl

Zodra er meer nieuws is melden we ons weer.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van K.V. Helios 

Update 27.05.2020

Goed nieuws (maar nog niet helemaal officieel)

Beste kampeerders,

Goed nieuws!

De secretaris van de Federatie heeft mondeling vernomen van de gemeente dat we vanaf 1 juni de huisjes mogen plaatsen (nog niet overnachten en alleen met gebruik chemische toiletten) en dat we vanaf 1 juli ook mogen overnachten in onze huisjes.

We wachten nog op schriftelijke bevestiging, maar wilden jullie nu alvast op de hoogte brengen.

We hebben een protocol opgesteld van regels waaraan we ons allemaal zullen moeten houden. Dat sturen we jullie zodra we zwart op wit hebben dat de goedkeuring is verleend.

Informatie van Paap: alle vrachtrijders zijn al ingepland, incl. bouw-huisjes en Hulster (ABC). Shovelen start dit Pinkster-weekend, dus de eerste huisjes kunnen begin volgende week op het strand staan. De planning stuurt hij naar de vier Secretariaten. Rond 15 juni moet iedereen staan.

Qua parkeren krijgen wij een aparte status met onze P-kaart, echter: nog niet iedereen heeft die kaart aangevraagd. Het is wel handig dat zo spoedig mogelijk te doen. (Update 10 juni: inmiddels zijn geplaatste donateurs benaderd door het bestuur voor de parkeerkaart. Aparte status vervalt overigens, omdat er geen parkeerbeperkingen meer zijn op de boulevard.)

We zijn er bijna!
Je hoort z.s.m weer van ons

Hartelijke groet,
Bestuur K.V. Helios

 

Update 16.05.2020

Beste kampeerders,

Veel mensen vragen ons om duidelijkheid over het komende strandseizoen. Die duidelijkheid kunnen we helaas nog altijd niet geven, maar in deze update praten we je graag even bij over de ontwikkelingen aan de hand van veelgestelde vragen

1. Kunnen we in juni bouwen, vanaf 1 juli overnachten?
Dat weten we nog niet. Namens alle kampeerders is de Federatie in gesprek met de gemeente en de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Insteek blijft dat wij in juni willen opbouwen, zodat we vanaf juli volledig gebruik kunnen maken van de huisjes.
Het begint erop te lijken, maar is dus nog niet zeker, dat we in juni de huisjes mogen neerzetten. Maar of we in juni na het bouwen aanwezig mogen zijn voor verdere werkzaamheden is nog niet duidelijk.

2. Hoe zit het met dat protocol?
De vier verenigingen hebben gezamenlijk een protocol met maatregelen opgesteld, waarmee we ieders gezondheid en veiligheid denken te waarborgen. Dit protocol is door de Federatie voorgelegd aan gemeente en de Veiligheidsregio. Na reactie van de Veiligheidsregio hebben we weer enkele aanpassingen aangebracht. We hopen binnenkort te horen of de beschreven maatregelen voldoende zijn om ons toe te laten op het strand.

We delen het protocol pas nadat het definitief is goedgekeurd, om verwarring over de verschillende versies te voorkomen.  Bij de volgende vraag vind je alvast de hoofdlijnen van wat er over het sanitair is opgenomen (dit is beknopt en dus nog niet definitief):

3. Wel of geen toiletten straks?
Het kabinet heeft aangekondigd dat, als de omstandigheden blijven verbeteren, de toiletten vanaf 1 juli open mogen. In het protocol hebben we een aantal maatregelen beschreven voor gebruik chemische toiletten in de maand juni en voor beperkt gebruik van de toiletunits vanaf 1 juli. Als het protocol is goedgekeurd, nemen we contact op met de toiletbeheerders om de uitwerking hiervan te bespreken. Het protocol en de regels waaraan we ons dan moeten houden, zullen met iedereen gedeeld worden.

De hoofdlijnen delen we hieronder (maar zijn dus niet definitief):
– Toiletunits blijven dicht tot 1 juli met uitzondering van storthok voor chemische toiletten/toiletemmers.
– Vanaf 1 juli toiletunits open met extra maatregelen zoals:
Max 1 persoon per unitdeel (dames/heren) tegelijk naar binnen.
Intensiever schoonmaken. Dit moet nog nader uitgewerkt worden met toiletbeheerders.
Desinfecterende middelen beschikbaar voor kampeerders. Dit moet nog nader uitgewerkt worden met toiletbeheerders.
Afstand markeringen rondom toilet units voor als er “filevorming” ontstaat.
Verruimde openingstijden voor legen toiletemmers en chemisch toiletten.
Douches gewoon bruikbaar met in acht neming van de 1,5 meter afspraken.

We hebben gemerkt dat er ook buiten het bestuur veel is meegedacht over hoe een dergelijk protocol er uit zou moeten zien. Dank hiervoor!

4. De wethouders van Zandvoort zijn opgestapt, is dit een probleem?
Nee, de wethouders handelen de lopende zaken af en de Federatie is ook in gesprek met de Veiligheidsregio.

5. Wordt het seizoen verlengd?
Vooralsnog gaan we ervan uit dat het seizoen niet verlengd zal worden. Mocht straks blijken dat we toch pas na 1 juli de huisjes mogen opbouwen, dan zullen we in gesprek gaan met de gemeente, het Hoogheemraadschap, de leden van de 4 verenigingen en met vervoerder Paap over de wenselijkheid en de mogelijkheden hiervoor. Verlenging van het seizoen kan alleen plaatsvinden als dat in te passen valt in de planning van genoemde partijen.

6. Kunnen we straks wel parkeren?
De parkeerterreinen zijn alweer deels geopend. De Federatie verwacht dat er weer geparkeerd kan worden als we weer naar het strand mogen.

7. Als er vanaf 1 juni geplaatst kan worden, wanneer komt ons huisje dan op het strand? (Bij benadering)
Er zal gestart worden met de plaatsing van de huisjes van KVA en Voorwaarts. Wij verwachten dat die huisjes ergens in de eerste 10 dagen van juni geplaatst zullen worden en schatten in dat Helios dan na 10 juni zal worden vervoerd. Maar we zijn daarbij nog wel afhankelijk van afspraken die met gemeente en Paap gemaakt moeten worden en nu nog niet volledig duidelijk zijn.

8. Ik heb gehoord dat overslaanders met een unit niet bij Paap terecht kunnen, klopt dat?
Dat klopt. In een eerder stadium ging het bestuur er vanuit dat zomeropslag mogelijk was. Op 12 mei is gebleken dat dit toch niet kan, omdat Leen Paap geconfronteerd werd met 60 units over 4 verenigingen die zouden willen overslaan. Dit aantal kon hij onmogelijk kwijt. Hij heeft daarom een streep door de zomeropslag gezet.
Direct na dit bericht heeft het bestuur contact opgenomen met de 9 unitbezitters die bij ons wilden overslaan. Aan die leden is de keus geboden om toch te staan op de oude plek of zelf voor opslag te zorgen.

9. Hoe groot is de kans dat we de gemeentelijke kosten naar rato mogen betalen?
Daar kunnen we nu nog niets over zeggen. De gemeente heeft aangegeven bereid te zijn daarover in gesprek te gaan met de federatie en daar op basis van billijkheid naar te kijken. Volgorde voor nu is eerst sluitende afspraken over plaatsing en gebruik van de huisjes inclusief bijbehorende tijdslijnen. Daarna op basis van de uitkomsten daarvan kijken naar de financiële consequenties.

Tot slot
Het bestuur en de Federatie investeren momenteel veel tijd in overleg met elkaar, met de andere verenigingen, gemeente en VRK en in het maken van verschillende planningen voor het geval binnenkort blijkt dat we toch (snel) naar het strand mogen. Daarnaast proberen we de communicatie met onze kampeerders zo goed mogelijk in stand te houden. We doen dit graag en vooral vanuit het belang van onze kampeerders en hun gezondheid. Daarbij ontkomen we er echter niet aan om soms keuzes te maken die niet voor iedereen even goed passen. Wij ervaren tot nu toe over het algemeen grote steun vanuit veel kampeerders en dat helpt ons bij dit werk en daarvoor willen we jullie bedanken.

Zodra we meer informatie beschikbaar hebben zullen we ons weer bij jullie melden.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van K.V. Helios

Update 09.05.2020

Beste kampeerders,

Vrijdag 8 mei sprak het dagelijks bestuur van de Federatie met de burgemeester en wethouder van Zandvoort. Belangrijkste agendapunt: mogen we naar het strand, wanneer en onder welke voorwaarden? Bij het gesprek was ook een contactpersoon van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) aanwezig.

Protocol kamperen in tijden van corona

De Federatie bood tijdens dit gesprek ons ‘kampeerprotocol in tijden van corona’ aan. Dit protocol is geschreven door de 4 voorzitters (Voorwaarts, KVA, KVS en Helios) en beschrijft hoe wij de veiligheid en gezondheid borgen tijdens het kamperen. Het is een vertaling van de RIVM-richtlijnen naar de dagelijkse gang van zaken op het strand. We delen dit protocol pas als het definitief is, om verwarring over verschillende versies te voorkomen.

Vanaf 1 juni plaatsen, vanaf 1 juli verblijven?

In de laatste persconferentie maakte het kabinet bekend dat per 1 juli de toiletvoorzieningen weer open kunnen – op voorwaarde dat de ontwikkelingen rondom het coronavirus tegen die tijd gunstig zijn.
Ons gezamenlijke uitgangspunt is: kamperen vanaf 1 juli, met (beperkte) sanitaire voorzieningen. Dat wil zeggen: een plek om potti’s te legen en beperkte openstelling van de toiletunit. Verder willen we al vanaf 1 juni plaatsen en de omgeving in orde maken, zodat we vanaf 1 juli volledig gebruik kunnen maken van onze strandhuisjes.

De burgemeester en wethouder zijn hier (nog) niet mee akkoord gegaan. Zij willen wel vanaf 1 juni plaatsen, maar zonder toegang tot de huisjes. En vervolgens vanaf 1 juli toegang en verblijf. De Federatie heeft laten weten dat de 4 besturen unaniem zijn: plaatsen zonder aanwezigheid is geen optie.

Nieuw voorstel: vanaf 1 juni plaatsen + opbouwen

Wat nu? We schrijven een voorstel om vanaf 1 juni te worden geplaatst, met beperkte aanwezigheid om alles op orde te brengen voor 1 juli. Dat betekent: vanaf 1 juni nog niet kamperen, maar wel vast alles opbouwen (beschoeiing, water, afvoer, loopplanken, etc.). Om dan vanaf 1 juli weer te mogen genieten van ons strandhuisje.

Komende week is er weer een gesprek, waarin we hopen op 1 lijn te komen met de burgemeester, wethouder en de Veiligheidsregio. Het dagelijks bestuur van de Federatie heeft hoop dat 1 juni plaatsing en klussen lukt, inclusief plassen. Maar dit moet dus nog worden goedgekeurd.

We houden jullie op de hoogte en we melden ons weer zodra iets te melden valt.

Namens het bestuur,

Janneke Willemse
Voorzitter K.V. Helios

 

Update 02.05.2020

Beste kampeerders,

In de media verschijnen berichten dat de strandhuisjes ‘onder voorwaarden’ naar het strand kunnen. Wij hebben hierover echter nog geen duidelijkheid.

Vrijdag 1 mei 2020 is er overleg geweest tussen de burgemeesters van de kustgemeentes om te kijken of en onder welke voorwaarden plaatsing en gebruik van de huisjes op het strand kan worden toegestaan. Een belangrijke voorwaarde voor gebruik lijkt te zijn (zo lezen we) dat de huisjes eigen sanitair hebben. We weten nog niet:
– of onze porta potti’s gezien worden als eigen sanitair
– of gebruik van de toiletruimtes met 1 persoon tegelijk kan tellen als eigen sanitair
– of dat we echt per huisje een eigen aansluiting op het riool moeten hebben.

Binnenkort heeft het dagelijks bestuur van de Federatie namens de 4 strandverenigingen een gesprek met de gemeente. We hopen na dat gesprek meer duidelijkheid te krijgen of we überhaupt kunnen staan en zo ja, onder welke voorwaarden.

We werken nu aan een gezamenlijk protocol van maatregelen dat de Federatie vervolgens naar de gemeente kan sturen. We gaan voor een sterk en haalbaar protocol, waar iedereen achter staat, zodat de gemeente (hopelijk) overtuigd raakt.

Zodra we meer weten melden we ons weer.
Dank voor jullie geduld en we blijven duimen!

Namens alle bestuursleden,
Janneke Willemse
voorzitter K.V. Helios 

 

Update 27.04.2020

Beste kampeerder,

Het bestuur is continu bezig met de situatie rondom corona. We weten nog steeds niet of we dit seizoen kunnen staan en zo ja, onder welke voorwaarden dat zal zijn. Wij proberen alvast de zaken voor te bereiden voor het geval we in een later stadium toch toestemming zullen krijgen. Graag geef ik jullie hieronder een update van de zaken die spelen.

Overslaan
Tot en met 23 april konden leden aangeven of ze dit seizoen alsnog willen overslaan, zonder dat dit meetelt voor de ‘1-keer-per-5-jaar’-regel. 29 leden hebben aangegeven dit seizoen over te slaan: 11 units en 18 bouwhuisjes. De periode voor het indienen van een overslaan-verzoek wordt niet verlengd, omdat we beslissingen willen nemen en afspraken moeten maken en daarvoor deze definitieve aantallen zullen hanteren.

Vrije plaatsen worden gedeeltelijk opgevuld
Het bestuur zal proberen een aantal plaatsen op te vullen met donateurs die in het bezit zijn van een huisje. Wij willen niet álle 28 plekken opvullen.
Ten eerste denken we dat er niet genoeg donateurs met huisje zullen zijn.
Ten tweede zullen we waarschijnlijk de vrijgekomen ruimte gebruiken om de gangetjes te verbreden naar 1,5 meter, zodat we makkelijker aan de 1,5 meter-regel van het kabinet kunnen voldoen.

Kosten overslaan nog niet bekend
Bij het berekenen van de kosten voor overslaan speelt dat wij nog niet weten óf we naar het strand mogen en zo ja: hoeveel we dan bij verschillende aantallen huisjes en verschillende seizoensduur gaan betalen.
De Federatie probeert van de gemeente bevestigd te krijgen dat we per geplaatst huisje moeten betalen en dat het staangeld en de toeristenbelasting lager zal uitvallen doordat we een korter seizoen zullen hebben. Het dagelijks bestuur van de Federatie meldt dat de wethouder bezig is met deze zogenaamde ‘pro rata’-berekening, maar dat we pas na deze week een antwoord kunnen verwachten.

Kosten verplaatsen overslaan bouwhuisjes (Jan-Willem/Arie Paap)
Dan de bouwhuisjes: Jan-Willem stelt dat de bouwhuisjes die niet worden opgebouwd tweemaal moeten worden verplaatst. Daarbij moeten steeds twee mensen aanwezig zijn. Voor de zomerstalling wil hij graag contante betaling ontvangen (je moet toch langskomen om je bouwhuisje te verplaatsen). De kosten voor zomer- en winterstalling zijn inclusief het verplaatsen €550.

Nog geen duidelijkheid over verplaatsen/opslaan units
De Federatie houdt namens de 4 strandverenigingen contact met Paap over de kosten voor verplaatsen en/of zomeropslag van de units, maar hierop is nog geen antwoord gegeven.
Woensdag overleg Veiligheidsregio over mogelijke versoepeling
Aanstaande woensdag beslist Veiligheidsregio Kennemerland over mogelijke versoepeling van de corona-maatregelen. We hopen dat we daarna horen of en wanneer we gebruik mogen maken van de strandhuisjes en onder welke voorwaarden dat zal zijn.

Donderdag of vrijdag overleg wethouder & Federatie
De Federatie bespreekt namens Helios en de 3 zusterverenigingen met de gemeente hoe de verschillende strandscenario’s concreet voor ons zullen uitpakken. Zowel de financiële afwikkeling en de praktische gevolgen. Wij hopen zo snel mogelijk van de gemeente antwoord te krijgen op de vragen die via de Federatie worden gesteld.

Poll-uitslag: meerderheid eens met stellingen
Vorige week konden leden via een poll aangeven of zij het eens of oneens waren met de stellingen van het bestuur. Er is door 142 leden gestemd. De uitslag:

Stelling 1: Vervoer van het laatste huisje moet uiterlijk in de week van 20 t/m 27 juni gebeuren, anders wordt het seizoen te kort – 88% is het hiermee eens
Stelling 2: Kamperen doen we alleen als de toiletten/douches (eventueel beperkt) gebruikt kunnen worden – 57,7% is het hiermee eens

Dank allemaal voor het stemmen. Zo weet het bestuur dat we ook namens de meerderheid van de Helios-leden spreken. De standpunten zijn doorgegeven aan het dagelijks bestuur van de Federatie, zodat zij deze input kan gebruiken in de gesprekken met de gemeente.

We hopen jullie meer duidelijkheid te kunnen geven zodra de antwoorden van Paap en de gemeente binnen zijn.

We blijven duimen!

Namens het bestuur,
Janneke Willemse
Voorzitter K.V. Helios

 

Update 22.04.2020

Het bestuur van Helios hoopt dat we dit jaar nog naar het strand kunnen. Dat besluit om de huisjes neer te zetten, kunnen wij als vereniging niet zelf nemen. We zijn afhankelijk van wat het kabinet en de Veiligheidsregio en/of gemeente ons voorschrijft. Wij vermoeden op basis van de laatste persconferentie van Rutte dat we in ieder geval tot en met 19 mei geen toestemming zullen krijgen voor het neerzetten en gebruiken van de huisjes.

Ondertussen gaat de Federatie namens ons en de 3 zusterverenigingen in gesprek met de gemeente en met de vervoerders van units en bouwhuisjes (Paap) om zo duidelijkheid te krijgen over:
– de voorwaarden waaronder kamperen wél mogelijk zou zijn
– mogelijkheden voor het versneld plaatsen van units en vervoeren van huisjes
– financiële gevolgen en opslagmogelijkheden als het seizoen níet doorgaat
Voor deze gesprekken vraagt het bestuur of de leden willen stemmen over twee kwesties:

1) Wanneer wordt het seizoen te kort?
Het bestuur vindt dat het vervoer van het laatste huisje uiterlijk in de week van 20 t/m 27 juni zou moeten gebeuren. Dan is er nog een krappe week om te bouwen voor op zaterdag 4 juli de Zomervakantie Regio Noord begint. (We gaan er even vanuit dat die doorgaat als gepland.) Vanaf 4 juli zijn er nog 7 strandweken tot de eerste afbreekdatum op 22 augustus.
Als we pas NA 27 juni naar het strand mogen, wordt het seizoen wat ons betreft te kort.

2) Ook zonder toiletten/douches staan?
Het bestuur vindt het – eventueel beperkt – gebruik van de toiletgebouwen een voorwaarde voor een prettig verblijf op het strand. Vind je dat ook of zou je ook willen kamperen met alleen het spoelhok voor de porta potti’s/toiletemmers?

 

Alle leden hebben vandaag een e-mail gekregen met daarin een link naar een stemformulier. Breng alsjeblieft je stem uit via dat formulier. Elk lid heeft 1 stem.

Voor de duidelijkheid: de uitslag kunnen we gebruiken als input voor de gesprekken met de gemeente etc, maar de eindbeslissing kunnen wij niet nemen, wij zijn afhankelijk van de gemeente en Veiligheidsregio.

Het zou fijn zijn als je zo snel mogelijk stemt, maar uiterlijk op zondag 26 april.

Dank je wel!

Namens het bestuur van K.V. Helios
Janneke Willemse
voorzitter

Update 04.04.2020

FAQ Coronavirus

Vraag: Worden de huisjes nog geplaatst dit seizoen?

Antwoord: Dat is nog steeds wel de insteek, echter is alles afhankelijk van wat de regering beslist. Rond 21 april wordt bekendgemaakt of de maatregelen vanaf 28 april worden verlengd, aangepast of afgeschaft. Dan moeten we opnieuw bekijken wat de volgende stap zal zijn.

Vraag: Wanneer de huisjes pas na 1 juni geplaatst mogen worden loont het dan nog wel de moeite?

Antwoord: We kunnen hierover nog beslissing nemen, omdat we hier nog niet voldoende informatie voor hebben. Het is onder andere afhankelijk van hoe lang Leen Paap nodig heeft om de units zo snel mogelijk te kunnen plaatsen. Paap doet zowel IJmuiden als Zandvoort. Er zal waarschijnlijk ook weer gebulldozerd moeten worden.

Vervelende wel is dat Helios als laatste aan de beurt is. Dit heeft ook gevolgen voor de bouwhuisjes.

Er wordt ook nog onderzocht of een verlenging van het seizoen mogelijk is en of dit wenselijk is.

Zaken die meegenomen worden naar een volgend overleg wanneer er meer duidelijkheid is.

Vraag: Wanneer de huisjes toch geplaatst worden, worden de toiletten dan opengesteld?

Antwoord: Kamperen zonder fatsoenlijke sanitaire voorzieningen is in de ogen van het Bestuur ondoenlijk. Wel zouden er aanvullende maatregelen van kracht kunnen worden. De vraag is of de Gemeente Zandvoort daarmee akkoord wil gaan.

Vraag: Wanneer ik met een huisje of unit wil overslaan kan deze dan in de opslag (bouwhuisjes) of op de stalling van Leen Paap blijven (units)

Antwoord: Vooropgesteld is iedere kampeerder/eigenaar van een huisje zelf verantwoordelijk voor het regelen van opslag. Zowel ‘s zomers, wanneer men overslaat, als in de winter.

Er vindt echter wel overleg plaats met Leen Paap over de opslagmogelijkheden voor units die over willen slaan. De ruimte is echter beperkt. Ook voor de bouwhuisjes moet er gekeken worden naar de mogelijkheden voor zomeropslag. Zodra het Bestuur hierover meer informatie heeft komen wij hierop terug.

Vraag: Bieden de andere verenigingen ook nog de mogelijkheid om voor dit seizoen over te slaan?

Antwoord: Niet alle verenigingen doen dat. Het is aan het Bestuur van deze verenigingen om dit zelf te bepalen. Het Bestuur van Helios biedt deze mogelijkheid vooralsnog wel, echter ergens ligt er een grens. Op dit moment is dat 23 april. Het Bestuur is zich er van bewust dat lege plekken mogelijk niet opgevuld kunnen worden. Dit zou kunnen inhouden dat we besluiten om huisjes aan te schuiven zodat we zo min mogelijk open plekken overhouden.

Vraag: Waar worden de units geplaatst die overslaan en wat zijn de kosten hiervan?

Antwoord: Dat is aan Leen Paap. De kosten hiervan zijn op dit moment nog onbekend. Leen zal eerst exact moeten aangeven hoeveel ruimte hij heeft voor alle vier de verenigingen. Echter ook Leen leeft in onzekere tijden en per dag.

Vraag: Wanneer de units niet naar het strand gaan en op het opslagterrein blijven staan, kan ik dan spullen uit mijn huisje halen?

Antwoord: Dit is afhankelijk van de maatregelen van de regering en Leen Paap. Het Bestuur kan zich voorstellen dat Leen niet alle eigenaren van de units tegelijkertijd op zijn terrein wil hebben. Daarbij komt dat de doorgang tussen de huisjes minimaal is. Kleine spullen eruit halen zal, wanneer Leen dit toestaat, nog wel lukken maar grotere zaken zijn niet mogelijk zonder kans op beschadiging van andere units. Ook hierover zal het Bestuur in overleg gaan met Leen Paap

Vraag: Kan ik aanwezig zijn bij mijn unit wanneer Leen deze gaat verplaatsen? (i.v.m. bijvoorbeeld de zomeropslag)

Antwoord: Idem als de vorige vraag. Ook hier geldt dat dit afhankelijk is van de maatregelen van de regering en Leen Paap. Er zal overleg plaatsvinden met Leen Paap.

Vraag: Als ik beslis om over te slaan, wat zijn dan mijn kosten?

Antwoord: De Federatie is met de Gemeente Zandvoort in overleg wat betreft het financiële plaatje. Denk hierbij aan toeristenbelasting, afdracht staangeld en parkeergeld. Het financiële plaatje is nog onduidelijk maar dat we kosten krijgen is zeker. Het bedrag dat betaald dient te worden zal dus hoger zijn dan de standaard €100 bij overslaan. Hoeveel het daadwerkelijk wordt hangt af van het gesprek met de Gemeente en wordt daarna berekend.

Het Bestuur vraagt jullie met klem niet individueel met Leen Paap in contact te treden. Ook Leen leeft in onzekere tijden en is, net zoals wij, afhankelijk van de beslissingen van de regering en de Gemeente Zandvoort.

Bestuur K.V. Helios
Update 03.04.2020

Beste Kampeerders,

Afgelopen donderdag 2 april heeft er overleg plaatsgevonden tussen de Federatie, de Burgemeester en loco Burgemeester van Zandvoort. In dit gesprek is duidelijk geworden dat plaatsing van de huisjes sowieso niet voor 28 april gaat gebeuren. Wanneer dan wel is onzeker zoals alles op dit moment onzeker is.

Op basis van dit gegeven heeft het Bestuur besloten om het termijn om aan te geven te willen overslaan te verlengen t/m 23 april. Komende dagen probeert het Bestuur er een mail uit te sturen met de meest gestelde vragen en deze vragen te beantwoorden met de kennis die we nu hebben.

 Tevens wil het Bestuur via deze weg de leden vragen akkoord te gaan met de aanname van Lisanne Vlaar als bestuurslid. Indien iemand bezwaar heeft kan hij/zij dit kenbaar maken door middel van het sturen van een mail naar het secretariaat.

Blijf gezond lieve mensen!

Bestuur K.V. Helios

 

Update 29.03.2020

Beste kampeerders,

Het bestuur is teleurgesteld maar heeft wel begrip voor de keuzes die vrijdag door de Veiligheidsregio gemaakt zijn. Met deze keuze ontstaat er gelukkig geen situatie waarin onze huisjes wel geplaatst worden maar zonder de mogelijkheid deze te gebruiken. Dat zou voor ons zeer ongewenst zijn.

We hebben als bestuur inmiddels de noodverordening van de Veiligheidsregio Kennemerland goed kunnen lezen en willen graag met jullie delen hoe wij ernaar kijken. Dat doen we door eerst naar de feiten in de verordening zelf te kijken, vervolgens de gevolgen die we voor ons als kampeerders nu zien op een rij te zetten en daarna te delen welke stappen er de komende periode in samenwerking met de Federatie gezet zullen worden.

 1. De verordening:
 • In de verordening wordt onderscheid gemaakt tussen strandhuisjes en slaaphuisjes. Wij vallen voor deze verordening onder de slaaphuisjes.
 • Voor slaaphuisjes geldt dat die niet gebouwd en niet gebruikt mogen worden, dit heeft dus ook betrekking op onze huisjes.
 • De verordening gaat per direct in en is voor de maatregelen die betrekking hebben op het kamperen van kracht tot en met 6 april.
 • Er wordt aangesloten bij het algemene beleid van de overheid dus de duur van de maatregelen die tot en met 6 april van kracht zijn zullen komende week opnieuw beoordeeld worden.
 1. De gevolgen:
 • De zusterverenigingen kunnen niet op de geplande datum hun units en huisjes vervoeren.
 • Daardoor moeten ook onze units en de bouwhuisjes langer in de winterstalling blijven.
 • Er is overleg met de gemeente nodig over de gevolgen van dit besluit (staangeld, toeristenbelasting, parkeervergunning, etc.).
 • Het is niet bekend wanneer we wel naar het strand kunnen.
 • We bieden de gelegenheid om dit seizoen over te slaan, zonder dat dit meetelt in de ‘1 keer per 5 jaar’-regel. Daarvoor hanteren we i.v.m. de werkbaarheid voor het bestuur wel een strikte deadline. Uiterlijk zondag 5 april moet het verzoek tot overslaan worden doorgegeven via de mail secretariaat@planet.nl
 • Overslaanders betalen normaal gesproken een vergoeding van €100. Het bestuur zal dit bedrag dit jaar verhogen als we de vrijgevallen plaatsen niet kunnen opvullen. Dit i.v.m. de al gemaakte kosten zoals bulldozeren etc.
 • We gaan de donateurs in volgorde van de plaatsingslijst benaderen om de vrijgevallen plekken te vullen. Dit uiteraard met de boodschap dat we allemaal onzekerheid hebben over hoe het seizoen er uit zal zien.
 1. Hoe verder:
 • Er is maandag vanuit de Federatie contact met de wethouder van Zandvoort over de gevolgen voor ons.
 • Er wordt vanuit de Federatie wederom contact gezocht met Paap om de huidige situatie te bespreken en afspraken te maken over het vervoer en opslag van alle huisjes.
 • Dinsdag a.s. zal vanuit het kabinet berichtgeving volgen over het landelijk beleid m.b.t. het coronavirus. Dat wachten we af. Daarna wordt wellicht meer duidelijk hoe de komende periode er uit zal zien.
 • We zullen jullie via de mail zo goed mogelijk op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.

We kunnen ons goed voorstellen dat er nog veel vragen en onzekerheden zijn, maar dit is alle informatie die wij dit moment hebben.

Let op jezelf en op elkaar,

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

 

Update 27.03.2020

Nieuwe noodverordening: voorlopig verbod op strandhuisjes

Zojuist hoorden we dat we door een nieuwe noodverordening voorlopig onze huisjes niet mogen opbouwen en gebruiken. Lees hier meer informatie

Beste Kampeerders,

Onderstaande mail hebben we ontvangen van de Federatie nav het contact wat er is geweest met de Gemeente Zandvoort. Er is een noodverordening van kracht  geworden en voor ons betekent dat dat de huisjes niet naar het strand kunnen. In sommige media is daar al gewag van gemaakt.

Heel vervelend dat we niet naar het strand kunnen, maar het geeft wel duidelijkheid. Uiteraard roept het allerlei vragen op hoe het nu verder moet. Daar gaan we mee aan de slag en als er wat meer duidelijk wordt laten we dat weten. 

De inhoud van de mail is :

Geen plaatsing geldt tot nader order.

Wat er nu staat aan huisjes zoals Bloemendaal mag blijven. IJmuiden zou maandag starten gaat niet door.

Artikel 2.5a Verbod slaap- en strandhuisjes.

1. Het is verboden om een bouwwerk van tijdelijke aard in de vorm van een slaaphuisje of strandhuisje op of aan een strand te bouwen;

2. Het is verboden om een bouwwerk van tijdelijke aard, zoals bedoeld in lid 1, te gebruiken of te laten gebruiken.

Paap is ingelicht en details over opslag volgen.

 

Voor degene die interesse heeft in de gehele noodverordening hierbij de link naar de website.

 https://www.vrk.nl/-/media/Veiligheidsregio/Bestuur/Noodverordening-COVID-19-veiligheidsregio-Kennemerland-27-maart-2020.ashx?la=nl-NL

Het is niet anders.

Het bestuur

 

Update 25.03.2020

Beste kampeerders,

Zoals in de vorige update vermeld, werd de reactie van de Gemeente uitgesteld van dinsdag naar woensdag. We hebben via de federatie zojuist onderstaand bericht gekregen waarbij de reactie naar vrijdag is verschoven. Weer uitstel dus. Blijven nog even in onzekerheid. Het is niet anders.

Met vriendelijke groet en let een beetje op elkaar,

Het bestuur

Bericht van de Veiligheidsmanager Gemeente aan de Federatie d.d. 25.03.2020:

Helaas is het nog niet gelukt een antwoord op jullie vragen te kunnen geven.

Deze vragen hebben onze volle aandacht.

Het is de bedoeling dat er uiterlijk vrijdag bestuurlijk contact met jullie wordt opgenomen door de burgemeester en/of de wethouder.

Update 24.03.2020

Beste kampeerders,
 
De Gemeente Zandvoort heeft de federatie laten weten langer nodig te hebben alvorens een reactie te geven. Er vindt regio overleg plaats met de andere kustgemeentes en dit kost meer tijd.
Ze hebben laten weten woensdag pas met een reactie te komen ipv vandaag.
Nog even geduld dus.
 
Het bestuur

Update 23.03.2020

Beste kampeerders,

De actualiteit ontwikkelt zich razendsnel. Vanavond heeft het kabinet aanvullende maatregelen bekendgemaakt rondom het coronavirus.  

Voor ons als kampeervereniging zijn een paar punten extra van belang. Die lichten we hieronder even uit:

 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 1 april), ook met minder dan 100 mensen.
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

Vanavond heeft het bestuur in een videocall een lijst van maatregelen besproken die het voor ons mogelijk moeten maken om tijdens het seizoen 1,5 meter afstand te kunnen houden, waaronder het (voorlopig) dichthouden van de verenigingstent en extra hygiënemaatregelen voor de toiletgroepen.

Morgen (dinsdag 24 maart) heeft de Federatie contact met de verantwoordelijke wethouder van Zandvoort. We zullen dan horen of deze lijst van maatregelen voldoende is voor de burgemeester om ons strandseizoen te laten doorgaan.

Wij zullen jullie na dit gesprek informeren wat de uitkomst daarvan is en hoe we verder zullen gaan.

Vriendelijk verzoek van Paap:
Paap wordt op het ogenblik platgebeld/-appt/-sms’t met de vraag of hij nog rijdt. Zouden jullie dat niet willen doen? Hij gaat er voorlopig nog van uit dat hij volgens planning rijdt. We geven jullie bericht zodra dit verandert.

Tot de volgende update, let op elkaar,

Bestuur K.V. Helios
Janneke Willemse, Remco Koppen, Jan Hoekstra, Martin Zijlstra, Jacqueline Seitz en Lisanne Vlaar

 

Update 22.03.2020

Beste kampeerders,

Met de steeds strenger wordende maatregelen tegen het Corona virus ontkomen we er niet aan om te kijken wat dat voor ons kan gaan betekenen. Daarover vind ook afstemming plaats met de andere verenigingen. Van officiele instanties hebben we nog geen berichten ontvangen dat kamperen niet mogelijk is. Vooralsnog gaan we er van uit dat we “gewoon” kunnen kamperen. Komende dinsdag is er een gesprek met de verantwoordelijke wethouder van Zandvoort. Mogelijk komt de Gemeente met aanvullende maatregelen.Wij zullen jullie na dit gesprek informeren wat de uitkomst daarvan is en wat voor maatregelen we zelf zullen treffen.

Met vriendelijke groet en let op elkaar,

Bestuur K.V. Helios
Jan Hoekstra, Remco Koppen, Jan Hoekstra, Jacqueline Seitz, Lisanne Vlaar, Janneke Willemse en Martin Zijlstra

person-washing-his-hand-545014