Corona-update met o.a. uitslag poll en aantal overslaanders

Beste kampeerder,

Het bestuur is continu bezig met de situatie rondom corona. We weten nog steeds niet of we dit seizoen kunnen staan en zo ja, onder welke voorwaarden dat zal zijn. Wij proberen alvast de zaken voor te bereiden voor het geval we in een later stadium toch toestemming zullen krijgen. Graag geef ik jullie hieronder een update van de zaken die spelen.

Overslaan
Tot en met 23 april konden leden aangeven of ze dit seizoen alsnog willen overslaan, zonder dat dit meetelt voor de ‘1-keer-per-5-jaar’-regel. 29 leden hebben aangegeven dit seizoen over te slaan: 11 units en 18 bouwhuisjes. De periode voor het indienen van een overslaan-verzoek wordt niet verlengd, omdat we beslissingen willen nemen en afspraken moeten maken en daarvoor deze definitieve aantallen zullen hanteren.

Vrije plaatsen worden gedeeltelijk opgevuld
Het bestuur zal proberen een aantal plaatsen op te vullen met donateurs die in het bezit zijn van een huisje. Wij willen niet álle 28 plekken opvullen.
Ten eerste denken we dat er niet genoeg donateurs met huisje zullen zijn.
Ten tweede zullen we waarschijnlijk de vrijgekomen ruimte gebruiken om de gangetjes te verbreden naar 1,5 meter, zodat we makkelijker aan de 1,5 meter-regel van het kabinet kunnen voldoen.

Kosten overslaan nog niet bekend
Bij het berekenen van de kosten voor overslaan speelt dat wij nog niet weten óf we naar het strand mogen en zo ja: hoeveel we dan bij verschillende aantallen huisjes en verschillende seizoensduur gaan betalen.
De Federatie probeert van de gemeente bevestigd te krijgen dat we per geplaatst huisje moeten betalen en dat het staangeld en de toeristenbelasting lager zal uitvallen doordat we een korter seizoen zullen hebben. Het dagelijks bestuur van de Federatie meldt dat de wethouder bezig is met deze zogenaamde ‘pro rata’-berekening, maar dat we pas na deze week een antwoord kunnen verwachten.

Kosten verplaatsen overslaan bouwhuisjes (Jan-Willem/Arie Paap)
Dan de bouwhuisjes: Jan-Willem stelt dat de bouwhuisjes die niet worden opgebouwd tweemaal moeten worden verplaatst. Daarbij moeten steeds twee mensen aanwezig zijn. Voor de zomerstalling wil hij graag contante betaling ontvangen (je moet toch langskomen om je bouwhuisje te verplaatsen). De kosten voor zomer- en winterstalling zijn inclusief het verplaatsen €550.

Nog geen duidelijkheid over verplaatsen/opslaan units
De Federatie houdt namens de 4 strandverenigingen contact met Paap over de kosten voor verplaatsen en/of zomeropslag van de units, maar hierop is nog geen antwoord gegeven.
Woensdag overleg Veiligheidsregio over mogelijke versoepeling
Aanstaande woensdag beslist Veiligheidsregio Kennemerland over mogelijke versoepeling van de corona-maatregelen. We hopen dat we daarna horen of en wanneer we gebruik mogen maken van de strandhuisjes en onder welke voorwaarden dat zal zijn.

Donderdag of vrijdag overleg wethouder & Federatie
De Federatie bespreekt namens Helios en de 3 zusterverenigingen met de gemeente hoe de verschillende strandscenario’s concreet voor ons zullen uitpakken. Zowel de financiële afwikkeling en de praktische gevolgen. Wij hopen zo snel mogelijk van de gemeente antwoord te krijgen op de vragen die via de Federatie worden gesteld.

Poll-uitslag: meerderheid eens met stellingen
Stelling1-uitslagVorige week konden leden via een poll aangeven of zij het eens of oneens waren met de stellingen van het bestuur. Er is door 142 leden gestemd. De uitslag:

Stelling 1: Vervoer van het laatste huisje moet uiterlijk in de week van 20 t/m 27 juni gebeuren, anders wordt het seizoen te kort – 88% is het hiermee eens
Stelling 2: Kamperen doen we alleen als de toiletten/douches (eventueel beperkt) gebruikt kunnen worden – 57,7% is het hiermee eens

Dank allemaal voor het stemmen. Zo weet het bestuur dat we ook namens de meerderheid van de Helios-leden spreken. De standpunten zijn doorgegeven aan het dagelijks bestuur van de Federatie, zodat zij deze input kan gebruiken in de gesprekken met de gemeente.

We hopen jullie meer duidelijkheid te kunnen geven zodra de antwoorden van Paap en de gemeente binnen zijn.

We blijven duimen!

Namens het bestuur,
Janneke Willemse
Voorzitter K.V. Helios

 

Alle corona-updates vind je op heliosnieuws.nl/corona

2 Comments on Corona-update met o.a. uitslag poll en aantal overslaanders

  1. Hallo bestuursleden,
    bedankt voor het door jullie verzette, extra, niet leuke, werk. De updates worden door ons gewaardeerd.
    Als het kon zou ik zeggen “een bonus “, maar helaas! Daarom een pluim en een hartelijk bedankje!

    Groeten Ron en Marjan Claassen

Comments are closed.