Corona

Update 29.03.2020

Beste kampeerders,

Het bestuur is teleurgesteld maar heeft wel begrip voor de keuzes die vrijdag door de Veiligheidsregio gemaakt zijn. Met deze keuze ontstaat er gelukkig geen situatie waarin onze huisjes wel geplaatst worden maar zonder de mogelijkheid deze te gebruiken. Dat zou voor ons zeer ongewenst zijn.

We hebben als bestuur inmiddels de noodverordening van de Veiligheidsregio Kennemerland goed kunnen lezen en willen graag met jullie delen hoe wij ernaar kijken. Dat doen we door eerst naar de feiten in de verordening zelf te kijken, vervolgens de gevolgen die we voor ons als kampeerders nu zien op een rij te zetten en daarna te delen welke stappen er de komende periode in samenwerking met de Federatie gezet zullen worden.

 1. De verordening:
 • In de verordening wordt onderscheid gemaakt tussen strandhuisjes en slaaphuisjes. Wij vallen voor deze verordening onder de slaaphuisjes.
 • Voor slaaphuisjes geldt dat die niet gebouwd en niet gebruikt mogen worden, dit heeft dus ook betrekking op onze huisjes.
 • De verordening gaat per direct in en is voor de maatregelen die betrekking hebben op het kamperen van kracht tot en met 6 april.
 • Er wordt aangesloten bij het algemene beleid van de overheid dus de duur van de maatregelen die tot en met 6 april van kracht zijn zullen komende week opnieuw beoordeeld worden.
 1. De gevolgen:
 • De zusterverenigingen kunnen niet op de geplande datum hun units en huisjes vervoeren.
 • Daardoor moeten ook onze units en de bouwhuisjes langer in de winterstalling blijven.
 • Er is overleg met de gemeente nodig over de gevolgen van dit besluit (staangeld, toeristenbelasting, parkeervergunning, etc.).
 • Het is niet bekend wanneer we wel naar het strand kunnen.
 • We bieden de gelegenheid om dit seizoen over te slaan, zonder dat dit meetelt in de ‘1 keer per 5 jaar’-regel. Daarvoor hanteren we i.v.m. de werkbaarheid voor het bestuur wel een strikte deadline. Uiterlijk zondag 5 april moet het verzoek tot overslaan worden doorgegeven via de mail secretariaat@planet.nl
 • Overslaanders betalen normaal gesproken een vergoeding van €100. Het bestuur zal dit bedrag dit jaar verhogen als we de vrijgevallen plaatsen niet kunnen opvullen. Dit i.v.m. de al gemaakte kosten zoals bulldozeren etc.
 • We gaan de donateurs in volgorde van de plaatsingslijst benaderen om de vrijgevallen plekken te vullen. Dit uiteraard met de boodschap dat we allemaal onzekerheid hebben over hoe het seizoen er uit zal zien.
 1. Hoe verder:
 • Er is maandag vanuit de Federatie contact met de wethouder van Zandvoort over de gevolgen voor ons.
 • Er wordt vanuit de Federatie wederom contact gezocht met Paap om de huidige situatie te bespreken en afspraken te maken over het vervoer en opslag van alle huisjes.
 • Dinsdag a.s. zal vanuit het kabinet berichtgeving volgen over het landelijk beleid m.b.t. het coronavirus. Dat wachten we af. Daarna wordt wellicht meer duidelijk hoe de komende periode er uit zal zien.
 • We zullen jullie via de mail zo goed mogelijk op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.

We kunnen ons goed voorstellen dat er nog veel vragen en onzekerheden zijn, maar dit is alle informatie die wij dit moment hebben.

Let op jezelf en op elkaar,

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

 

Update 27.03.2020

Nieuwe noodverordening: voorlopig verbod op strandhuisjes

Zojuist hoorden we dat we door een nieuwe noodverordening voorlopig onze huisjes niet mogen opbouwen en gebruiken. Lees hier meer informatie

Beste Kampeerders,

Onderstaande mail hebben we ontvangen van de Federatie nav het contact wat er is geweest met de Gemeente Zandvoort. Er is een noodverordening van kracht  geworden en voor ons betekent dat dat de huisjes niet naar het strand kunnen. In sommige media is daar al gewag van gemaakt.

Heel vervelend dat we niet naar het strand kunnen, maar het geeft wel duidelijkheid. Uiteraard roept het allerlei vragen op hoe het nu verder moet. Daar gaan we mee aan de slag en als er wat meer duidelijk wordt laten we dat weten. 

De inhoud van de mail is :

Geen plaatsing geldt tot nader order.

Wat er nu staat aan huisjes zoals Bloemendaal mag blijven. IJmuiden zou maandag starten gaat niet door.

Artikel 2.5a Verbod slaap- en strandhuisjes.

1. Het is verboden om een bouwwerk van tijdelijke aard in de vorm van een slaaphuisje of strandhuisje op of aan een strand te bouwen;

2. Het is verboden om een bouwwerk van tijdelijke aard, zoals bedoeld in lid 1, te gebruiken of te laten gebruiken.

Paap is ingelicht en details over opslag volgen.

 

Voor degene die interesse heeft in de gehele noodverordening hierbij de link naar de website.

 https://www.vrk.nl/-/media/Veiligheidsregio/Bestuur/Noodverordening-COVID-19-veiligheidsregio-Kennemerland-27-maart-2020.ashx?la=nl-NL

Het is niet anders.

Het bestuur

 

Update 25.03.2020

Beste kampeerders,

Zoals in de vorige update vermeld, werd de reactie van de Gemeente uitgesteld van dinsdag naar woensdag. We hebben via de federatie zojuist onderstaand bericht gekregen waarbij de reactie naar vrijdag is verschoven. Weer uitstel dus. Blijven nog even in onzekerheid. Het is niet anders.

Met vriendelijke groet en let een beetje op elkaar,

Het bestuur

Bericht van de Veiligheidsmanager Gemeente aan de Federatie d.d. 25.03.2020:

Helaas is het nog niet gelukt een antwoord op jullie vragen te kunnen geven.

Deze vragen hebben onze volle aandacht.

Het is de bedoeling dat er uiterlijk vrijdag bestuurlijk contact met jullie wordt opgenomen door de burgemeester en/of de wethouder.

Update 24.03.2020

Beste kampeerders,
 
De Gemeente Zandvoort heeft de federatie laten weten langer nodig te hebben alvorens een reactie te geven. Er vindt regio overleg plaats met de andere kustgemeentes en dit kost meer tijd.
Ze hebben laten weten woensdag pas met een reactie te komen ipv vandaag.
Nog even geduld dus.
 
Het bestuur

Update 23.03.2020

Beste kampeerders,

De actualiteit ontwikkelt zich razendsnel. Vanavond heeft het kabinet aanvullende maatregelen bekendgemaakt rondom het coronavirus.  

Voor ons als kampeervereniging zijn een paar punten extra van belang. Die lichten we hieronder even uit:

 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 1 april), ook met minder dan 100 mensen.
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

Vanavond heeft het bestuur in een videocall een lijst van maatregelen besproken die het voor ons mogelijk moeten maken om tijdens het seizoen 1,5 meter afstand te kunnen houden, waaronder het (voorlopig) dichthouden van de verenigingstent en extra hygiënemaatregelen voor de toiletgroepen.

Morgen (dinsdag 24 maart) heeft de Federatie contact met de verantwoordelijke wethouder van Zandvoort. We zullen dan horen of deze lijst van maatregelen voldoende is voor de burgemeester om ons strandseizoen te laten doorgaan.

Wij zullen jullie na dit gesprek informeren wat de uitkomst daarvan is en hoe we verder zullen gaan.

Vriendelijk verzoek van Paap:
Paap wordt op het ogenblik platgebeld/-appt/-sms’t met de vraag of hij nog rijdt. Zouden jullie dat niet willen doen? Hij gaat er voorlopig nog van uit dat hij volgens planning rijdt. We geven jullie bericht zodra dit verandert.

Tot de volgende update, let op elkaar,

Bestuur K.V. Helios
Janneke Willemse, Remco Koppen, Jan Hoekstra, Martin Zijlstra, Jacqueline Seitz en Lisanne Vlaar

 

Update 22.03.2020

Beste kampeerders,

Met de steeds strenger wordende maatregelen tegen het Corona virus ontkomen we er niet aan om te kijken wat dat voor ons kan gaan betekenen. Daarover vind ook afstemming plaats met de andere verenigingen. Van officiele instanties hebben we nog geen berichten ontvangen dat kamperen niet mogelijk is. Vooralsnog gaan we er van uit dat we “gewoon” kunnen kamperen. Komende dinsdag is er een gesprek met de verantwoordelijke wethouder van Zandvoort. Mogelijk komt de Gemeente met aanvullende maatregelen.Wij zullen jullie na dit gesprek informeren wat de uitkomst daarvan is en wat voor maatregelen we zelf zullen treffen.

Met vriendelijke groet en let op elkaar,

Bestuur K.V. Helios
Jan Hoekstra, Remco Koppen, Jan Hoekstra, Jacqueline Seitz, Lisanne Vlaar, Janneke Willemse en Martin Zijlstra

person-washing-his-hand-545014