Noodverordening en protocol

Noordverordening Veiligheidsregio Kennemerland 12 juni 2020 ►

Persbericht VRK 12 juni 2020: toiletten en douches mogen open ►

Nu de toiletten open mogen en opnieuw verdere versoepeling is aangekondigd zullen de 4 strandverenigingen het protocol weer opnieuw aanpassen. Dit kan even duren.

Bekijk hier de regels waaraan je je dit seizoen moet houden: Corona protocol versie 1.1 (2 juni 2020).

We zullen het protocol nog regelmatig moeten aanpassen.

Inmiddels zijn vervallen/gewijzigd:
– regel van maximaal aantal personen bij het bouwen van de huisjes is vervallen
– toiletten en douches zijn bij Helios geopend vanaf 18 juni