Nieuwe plaatsingsprocedure per 2013

Foto: Janneke Willemse

Foto: Janneke WillemseOp meerdere jaarvergaderingen is door de leden aangegeven dat men niet op tijd op de hoogte was van beschikbare vrije plaatsen. Dit vond men geen eerlijke procedure omdat degene die het dichtst bij het vuur zaten in het voordeel waren. Het verzoek was om in het Helios Nieuws eerder aan te geven welke vrije plaatsen beschikbaar zijn.
Om hierin tegemoet te komen is het bestuur vanaf het seizoen 2013 voornemens de volgende procedure te hanteren:

• Alle verzoeken van de afgelopen jaren vervallen.
• Publicatie van bekende lege plaatsen voor het aankomende seizoen worden gepubliceerd in het Helios Nieuws van oktober.
• Leden en donateurs kunnen alleen maar reageren op lege plaatsen die in het boekje van oktober staan.
• Leden krijgen de tijd om te reageren tot 15 november op een lege plek, in volgorde van voorkeur.
• Plekken die na oktober definitief vrijkomen worden ingevuld door leden of donateurs. Dit is een voorlopige toewijzing en voor de duur van één jaar. Deze lege plekken worden gepubliceerd in het Helios Nieuws van oktober het jaar opvolgend. Als dan blijkt dat er geen andere leden zijn die aanspraak maken op de plek wordt de toewijzing definitief.

Toewijzen verzoeken leden:

• De verzoeken van leden hebben voorrang op die van donateurs.
• De unieke aanvragen van leden kunnen direct worden ingevuld.
• Meerdere aanvragen door leden voor dezelfde plaatsen worden toegewezen op basis van anciënniteit, leeftijd en wanneer dit geen uitkomst brengt loting.

Toewijzen verzoeken donateurs:

• Donateurs komen in aanmerking voor definitieve vrije plekken die beschikbaar komen na het uitbrengen van het Helios Nieuws in oktober. Deze plekken komen echter het jaar opvolgend weer ter beschikking van de leden.
• Open plekken die niet zijn aangevraagd door leden worden opgevuld door donateurs.
• Donateurs met een plaatsingsverzoek worden geplaatst aan de hand van de donateurslijst waarbij degene met het laagste donateursnummer (nr 1= laag, nr 500 = hoog) het eerst aan de beurt is.

Het bestuur houdt zich het recht voor om af te wijken van bovenstaande procedure.

Middels deze nieuwe procedure hoopt het bestuur tegemoet te komen aan het verzoek van de leden.

Remco Koppen
Secretaris K.V.Helios

2 Reacties op Nieuwe plaatsingsprocedure per 2013

 1. Goedemorgen,

  Wij komen graag in aanmerking voor een plaats bij U.
  Kunt U mij aangeven op welke wijze ik donateur kan worden?
  Alvast hartelijk dank voor Uw hulp.

  Met vriendelijke groet,

  Peter van Campen

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.