Nieuwe unit? Andere winteropslag? Zelf regelen met Leen Paap

Kampeerders die met een nieuwe unit komen of besluiten om ná het seizoen geen gebruik te maken van de winteropslag van Leen Paap dienen zelf contact op te nemen met Leen Paap. Dit in verband met zijn de logistiek.

Wanneer Leen niks van u hoort gaat hij ervan uit dat u gebruik wilt maken van zijn opslagterrein in de winter en deelt hij u gewoon in.

Wanneer u besluit om met een nieuwe unit te komen en u informeert Leen Paap hier niet over heeft u kans dat Leen u niet meer kan meenemen in zijn rij planning.

Wacht daar dus niet mee tot op het laatste moment!

Tevens dient het bestuur zo snel mogelijk geïnformeerd te worden wanneer u besluit om met een (nieuwe) unit te willen gaan staan.

Units die voor het eerst op het strand bij K.V. Helios geplaatst worden dienen te voldoen aan artikel 11 uit het Huishoudelijk Reglement.

Namens het bestuur wens ik iedereen vooral een gezond en ook een zonnig 2021
toe.

Remco Koppen
Secretaris K.V.Helios