Nog niet helder of en onder welke voorwaarden huisjes naar het strand kunnen

Beste kampeerders,

In de media verschijnen berichten dat de strandhuisjes ‘onder voorwaarden’ naar het strand kunnen. Wij hebben hierover echter nog geen duidelijkheid.

Vrijdag 1 mei 2020 is er overleg geweest tussen de burgemeesters van de kustgemeentes om te kijken of en onder welke voorwaarden plaatsing en gebruik van de huisjes op het strand kan worden toegestaan. Een belangrijke voorwaarde voor gebruik lijkt te zijn (zo lezen we) dat de huisjes eigen sanitair hebben. We weten nog niet:
– of onze porta potti’s gezien worden als eigen sanitair
– of gebruik van de toiletruimtes met 1 persoon tegelijk kan tellen als eigen sanitair
– of dat we echt per huisje een eigen aansluiting op het riool moeten hebben.

Binnenkort heeft het dagelijks bestuur van de Federatie namens de 4 strandverenigingen een gesprek met de gemeente. We hopen na dat gesprek meer duidelijkheid te krijgen of we ├╝berhaupt kunnen staan en zo ja, onder welke voorwaarden.

We werken nu aan een gezamenlijk protocol van maatregelen dat de Federatie vervolgens naar de gemeente kan sturen. We gaan voor een sterk en haalbaar protocol, waar iedereen achter staat, zodat de gemeente (hopelijk) overtuigd raakt.

Zodra we meer weten melden we ons weer.
Dank voor jullie geduld en we blijven duimen!

Namens alle bestuursleden,
Janneke Willemse
voorzitter K.V. Helios