Strandspelregels

 

Spelregels zijn nodig om een goede saamhorigheid te behouden en het kamperen een succes te laten zijn. Of anders gezegd, waar moeten wij rekening mee houden opdat een ieder kan genieten van het leven op het strand:

NIET voetballen en/of andere balspelen rondom de strandhuisjes. Dit om irritaties bij kampeerders en/of schade aan ramen, deuren e.d. te voorkomen.
Het voorstrand is de aangewezen plaats hiervoor.

Afwaswaterkuiltjes e.d. zo spoedig mogelijk dichtmaken, d.w.z. zodra het water in het zand is gezakt. Etensresten eerst verwijderen.

Kuilen die door de kinderen zijn gemaakt moeten voor de avond weer dichtgegooid worden.
Het speelgoed van de kinderen rond uw tenthuisje, ´s-avonds weer opruimen.
Tips voor kinderen: voorzie het speelgoed van je naam en tentnummer:
En jongens en meisjes, jullie weten toch dat je niet door de duinen/dijken/taluds mag lopen?

Als u naar huis gaat zorg er dan voor dat de omgeving van uw tenthuisje is opgeruimd en dat losse spullen zijn opgeborgen, zodat bij plotselinge wind niets door het kamp kan waaien.

Gooi uw vuilniszak z.s.m. in de daarvoor bestemde container. Houdt er rekening mee dat gedurende de nachtelijke rust vossen door het kamp kunnen lopen, die het op de inhoud van vuilniszakken hebben voorzien.

Grofvuil dient u gebonden, iets naast de container te leggen, i.v.m. het weghalen. Glas of oude accu´s dient u zelf van het strand te verwijderen, dus NIET bij het grofvuil plaatsen,

Tenthuisjes die niet meer worden gebruikt, aan het einde van het seizoen niet bij het grofvuil zetten, maar er zelf voor zorgen om het huisje naar de vuilstortplaats te laten afvoeren.
Extra kosten en de bemoeiingen van het bestuur, voor het afvoeren van uw huisje, worden aan u in rekening gebracht.

De duinen moeten schoon blijven. Gebruik ze niet als opbergplaats voor uw voorraad hout, gesneuvelde inventaris of gebruikt kinderspeelgoed. Alternatief: stop het in een afgesloten kist/kast.

Sigarettenpeuken horen toch gewoon in een asbak? Zorg ervoor dat het zand schoon blijft.

Gebruik zoveel mogelijk de trap bij uw eigen tenthuisje.

De douches op het voorstrand, of achter uw huisjes, mogen alleen gebruikt worden om u af te spoelen. Het gebruik van zeep of doucheschuim is niet toegestaan.

De brandweer heeft kampvuren verboden. Negeert u dit verbod, dan zijn de gevolgen (bekeuring) voor u. Het bestuur zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Legen van toiletemmer dient ´s ochtends voor 9 uur te gebeuren. Natuurlijk kan het voorkomen dat u door omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte of kinderen) frequenter moet legen. Overleg dan even met de toiletbeheerder/ster.

Uw bestuur