Tijden legen chemische toiletten

Het legen van de toiletemmers of een chemisch toilet dient te gebeuren aan de achterkant van de toiletunits (het spoelhok) in de daarvoor bestemde spoelbak.
Vanwege het niet mogen gebruiken van de sanitaire voorzieningen tot 1 juli zijn de openingstijden om uw toiletemmer of chemisch toilet te legen als volgt:

Tot 1 juli:
Toiletemmers of chemisch toilet legen gedurende de gehele dag is toegestaan.
Achterliggende gedachte is dat men nog druk bezig is met opbouwen en overnachting beperkt plaats vindt.
Hierdoor is het praktisch bijna niet mogelijk om te voldoen aan de vaste tijden die gelden vanaf 1 juli.
 
Vanaf 1 juli:
Toiletemmers of chemisch toilet legen is toegestaan tussen:
06.00-09.30 en 21.00-23.00
 
Het bestuur evalueert tijdens het seizoen of de tijden toereikend zijn of dat er aanpassingen van tijden nodig zijn.
 
Namens het bestuur
Remco Koppen
Secretaris K.V. Helios