Vervoer en opslag units Gebroeders Paap nu ook te betalen via overschrijving

MEDEDELING GEBROEDERS PAAP

Mogelijkheid van betaling vervoer/opslag van units aan gebroeders Paap 2019

Wanneer men de kosten van het vervoer/opslag van uw unit liever overmaakt i.p.v. het verschuldigde bedrag ter plaatste te overhandigen is dit mogelijk onder de volgende voorwaarde:

Overmaking voor 1 april:

Het verschuldigde bedrag dient vóór 1 april 2019 overgemaakt te zijn naar de rekening van Gebr. Paap.

Wanneer u het verschuldigde bedrag vóór 1 april 2019 heeft overgemaakt heeft Paap een actuele lijst van betalingen op het moment van rijden.

 

Overmaking ná 1 april:

U laat via uw smartphone de overschrijving zien van het verschuldigde bedrag.

 

In april 2019 is het verschuldigde bedrag voor units €350

Dit kunt u overmaken naar:

NL 19 RABO 0326 33 83 65 t.n.v. Gebr. Paap

Onder vermelding van vereniging, naam en huisjes-nummer.

U kunt het verschuldigde bedrag nog steeds ter plaatse overhandigen indien u geen

gebruik maakt van overschrijving.

Namens het bestuur,

Remco Koppen

Secretaris K.V. Helios.