Voorlopig verbod op strandhuisjes door corona

white-red-and-blue-flower-petals-3993212In een nieuwe noodverordening heeft de Veiligheidsregio Kennemerland bepaald dat strandhuisjes tot nader order niet gebruikt en opgebouwd mogen worden.

Het bestuur van Helios betreurt dit zeer.

Hier onder een link naar de noodverordening en de artikelen die op ons van toepassing zijn:

Noodverordening COVID-19 27 maart

Artikel op website veiligheidsregio Nieuwe noodverordening van kracht

Artikel 2.5a Verbod slaap- en strandhuisjes 1. Het is verboden om een bouwwerk van tijdelijke aard in de vorm van een slaaphuisje of strandhuisje op of aan een strand te bouwen; 2. Het is verboden om een bouwwerk van tijdelijke aard, zoals bedoeld in lid 1, te gebruiken of te laten gebruiken.

Artikel 2.5b Verbod sanitaire voorzieningen recreatie Het is verboden sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen zowel op of bij recreatieparken, vakantieparken, jachthavens, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes als bij parken, natuurgebieden en stranden geopend te houden.

Artikel 2.5a Verbod slaap- en strandhuisjes In de zomermaanden is het gebruikelijk dat er op veel Nederlandse stranden tijdelijke bouwwerken worden geplaatst als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, Bouwbesluit 2012 (een “bouwwerk dat bedoeld is om voor een periode van ten hoogste vijftien jaar op een bepaalde plaats aanwezig te zijn”). Gedacht kan worden aan strandhuisjes en andere tijdelijke voorzieningen (bewegwijzering, strandpalen en/of reclamebouwwerken). Deze voorzieningen worden niet essentieel geacht voor het functioneren van de samenleving. De voorzieningen hebben een grote aantrekkende werking op mensen, waardoor de kans groter wordt dat grote aantallen mensen samenkomen op het strand. Dat is onwenselijk omdat daarmee de kans op verspreiding van COVID-19 op onaanvaardbare wijze wordt vergroot. Om deze reden wordt het bouwen en gebruiken van slaaphuisjes en strandhuisjes verboden. Voor reeds geplaatste slaap- en strandhuisjes geldt dat deze niet mogen worden gebruikt (tweede lid).
Artikel 2.5b Verbod sanitaire voorzieningen recreatie Op basis van dit artikel is het verboden om sanitaire voorzieningen (gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen) bij recreatieparken en andere recreatieve locaties geopend te houden. Het gaat dan om de locaties van vakantieparken, campings, kampeerterreinen, jachthavens en kleinschalige kampeerveldjes (bijvoorbeeld het zogenoemde ‘kamperen bij de boer’) en sanitaire voorzieningen bij parken, natuurgebieden en stranden. Naar het oordeel van de voorzitter bestaat binnen de veiligheidsregio Kennemerland de dreiging dat op deze locaties bij de gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen niet of niet in voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen in acht wordt genomen. Dit verhoogt op onaanvaardbare wijze het risico op verspreiding van het coronavirus.