Wacht met het ingraven van de waterleiding tot de vrachtwagens zijn geweest

Vorig jaar zijn kampeerders hun waterleiding in gaan graven terwijl de vrachtwagens nog bezig waren met het vervoeren van huisjes binnen de vereniging.

Hierdoor werden er geulen geschept die een onverwachts gevaar opleverden voor de vrachtwagens met een huisje erop, die door deze slecht dichtgegooide geulen alle kanten werden opgeslingerd. Zelfs zodanig dat sommige kampeerders schade hebben
opgelopen als gevolg hiervan.

Ik verzoek daarom iedereen te WACHTEN met het ingraven van uw waterleiding totdat de vrachtwagens niet meer rijden.

Remco Koppen
Secretaris K.V. Helios