Alleen voor units: voor 1 april geld vervoer overmaken (daarna alleen contant betalen)

Wijze betaling aan Paap 2020: m.b.t vervoer/opslag van ieders huisje, liever dan cash-betalingen, is de firma Paap heel blij met een overmaking van het bedrag, mits op tijd en vooraf. Vooraf = uitsluitend vóór 1 april, want zo heeft Paap op het moment van rijden een actuele lijst bij de hand heeft.

Nieuw is dat ná 1 april 2020 alleen nog cash betaald kan worden.

NL 19 RABO 0326 33 83 65, t.n.v. Gebr. Paap, onder vermelding van Vereniging, naam en huisjes-nummer.

In april 2020 is het te betalen bedrag: € 360.