Prijzen 2022


Het rekeningnummer van Kampeervereniging Helios is:  NL 25 INGB 0000 5733 25 t.n.v. K.V. Helios, 2141 TG Vijfhuizen.
Maak je geen gebruik van een machtiging tot automatische incasso, vermeld dan bij betaling altijd je correspondentienummer.
Wil je alsnog een machtiging afgeven download dan het machtigingsformulier van de website.

Donateurs 2022

Voor 2022 EUR 21 per donateur

Het donatiebedrag is voor 2022 EUR 21,= en dient uiterlijk 31 januari 2022 te zijn betaald o.v.v. het correspondentienummer. Bij niet tijdig betalen gaan we er vanuit dat je niet langer op de donateurslijst wilt staan.

Het bestuur heeft besloten dat we m.i.v. 2017 alleen nog donateurs op de wachtlijst opnemen indien ze een machtiging tot automatische incasso afgeven. Bij onze zusterverenigingen is dit ook in gebruik.

Alle donateurs ontvangen nu 4x per jaar het Helios Nieuws, mits je je e-mailadres hebt opgegeven bij de penningmeester via janhelios@ziggo.nl.

 

Leden 2022

Eerste termijn staangeld € 850 per huisje Bedrag wordt rond 28 januari (via automatische incasso) afgeschreven.
Voor degenen zonder automatische incasso: overmaken vóór 31 januari.
Tweede termijn staangeld € 635 per huisje Bedrag wordt rond 28 juni (via automatische incasso) afgeschreven.
Voor degenen zonder automatische incasso: overmaken vóór 30 juni.

Staangeld

Eerste termijn leden
De eerste termijn voor het seizoen 2022 dient uiterlijk op 31 januari 2022 op rekeningnummer NL25INGB0000573325 tnv Kampeerver. Helios te zijn bijgeschreven en is evenals vorig jaar EUR 850,=.

Volgens het Huishoudelijk Reglement dient het bedrag op 31 januari te zijn bijgeschreven (art 4a) en indien het staangeld op 31 januari niet is ontvangen, wordt aangenomen dat het lid afziet van het plaatsen van een strandhuisje (art 4b). De 2e termijn dient te zijn betaald voor 30 juni.

Maak je geen gebruik van een machtiging tot automatische incasso, vermeld dan bij betaling altijd je correspondentienummer.
Wil je alsnog een machtiging afgeven download dan het machtigingsformulier van de website.

Tweede termijn leden
De tweede termijn is EUR 635.

Leden die een jaar overslaan
De leden die een jaar overslaan zijn een bedrag van EUR 100,= verschuldigd. Uiterlijk op 31 januari 2022 moet dit bedrag o.v.v. uw correspondentienummer op de rekening van onze Kampeervereniging staan.

Parkeervergunning
De leden en staande donateurs krijgen medio februari een formulier toegestuurd van de Gemeente Zandvoort voor de aanvraag van een parkeervergunning. De vergunning kostte tot nu toe 150 euro voor een heel jaar, maar aangekondigd is dat de parkeerbelasting zal worden verhoogd, alleen is nog niet duidelijk voor wie en met welk bedrag.

Jan Hoekstra, penningmeester Helios

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.