Prijzen 2020


Het rekeningnummer van Kampeervereniging Helios is:  NL 25 INGB 0000 5733 25 t.n.v. K.V. Helios, 2141 TG Vijfhuizen.
Maak je geen gebruik van een machtiging tot automatische incasso, vermeld dan bij betaling altijd je correspondentienummer.
Wil je alsnog een machtiging afgeven download dan het machtigingsformulier van de website.

Donateurs 2020

Voor 2020 EUR 21 per donateur

Het donatiebedrag is voor 2020 EUR 21,= en dient uiterlijk 31 januari 2020 te zijn betaald o.v.v. het correspondentienummer. Bij niet tijdig betalen gaan we er van uit dat je niet langer op de donateurslijst wilt staan.

Het bestuur heeft besloten dat we m.i.v. 2017 alleen nog donateurs op de wachtlijst opnemen indien ze een machtiging tot automatische incasso afgeven. Bij onze zusterverenigingen is dit al in gebruik.

Alle donateurs ontvangen nu 4x per jaar het Helios Nieuws, mits je je e-mailadres hebt opgegeven bij de penningmeester via janhelios@ziggo.nl.

 

Leden 2020

Eerste termijn staangeld EUR 850 per huisje Bedrag wordt rond 28 januari (via automatische incasso) afgeschreven.
Voor degenen zonder automatische incasso: overmaken vóór 31 januari 2020
Tweede termijn staangeld Nog niet bekend,  was in 2019 EUR 470 per huisje Door corona is 2e termijn nog niet bekend, volgt pas in het najaar.

In een normaal seizoen geldt: Bedrag wordt rond 28 juni (via automatische incasso) afgeschreven.
Voor degenen zonder automatische incasso: overmaken vóór 30 juni.

Staangeld

Eerste termijn leden

De eerste termijn voor het seizoen 2020 dient uiterlijk op 31 januari 2020 op rekeningnummer NL25INGB0000573325 tnv Kampeerver. Helios te zijn bijgeschreven en is evenals vorig jaar EUR 850,=.

Volgens het Huishoudelijk Reglement dient het bedrag op 31 januari te zijn bijgeschreven (art 4a) en indien het staangeld op 31 januari niet is ontvangen, wordt aangenomen dat het lid afziet van het plaatsen van een strandhuisje (art 4b). De 2e termijn dient te zijn betaald voor 30 juni.

Maak je geen gebruik van een machtiging tot automatische incasso, vermeld dan bij betaling altijd je correspondentienummer.
Wil je alsnog een machtiging afgeven download dan het machtigingsformulier van de website.

Leden die een jaar overslaan
De leden die een jaar overslaan zijn een bedrag van EUR 100,= verschuldigd. Uiterlijk op 31 januari 2019 moet dit bedrag o.v.v. uw correspondentienummer op de rekening van onze Kampeervereniging staan.

Parkeervergunning
De leden en staande donateurs krijgen medio februari een formulier toegestuurd van de Gemeente Zandvoort voor de aanvraag van een parkeervergunning. De vergunning kost 150 euro voor een heel jaar.

Automatische incasso
De te betalen bedragen (EUR 850,= voor leden en EUR 21,= voor donateurs) worden rond 28 januari afgeschreven. Houd er rekening mee dat tegen die tijd je saldo toereikend is.
Jan Hoekstra, penningmeester Helios

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.