Donateur worden

Als u een huisje op het strand wilt, is het nodig om donateur te worden. Hieronder leest u eerst hoe u zich kunt aanmelden als donateur. Daaronder vindt u een beschrijving van de mogelijkheden om ook daadwerkelijk met een huisje op het strand  bij K.V. Helios te gaan staan.

Zo wordt u donateur van K.V.Helios:

Wanneer u zich wil aanmelden als donateur dient het aanmeldingsformulier te worden ingevuld en opgestuurd. Vul per donateur een aanmeldingsformulier in. Het aanmeldingsformulier bevat tevens een machtiging voor automatische incasso van het jaarlijkse donatiebedrag.

Met het opsturen van het aanmeldingsformulier dient voor het lopende jaar de donatie zelf te worden overgemaakt naar rekeningnummer NL25INGB0000573325 tnv Kampeervereniging Helios. Voor de volgende jaren wordt rond half januari het donatiegeld middels automatische incasso afgeschreven.

Zodra het formulier is ontvangen en het bedrag is bijgeschreven op onze rekening wordt u op de donateurslijst geplaatst. U krijgt hiervan per e-mail een bevestiging.

Via uw e-mailadres ontvangt u ook het clubblad: het Helios Nieuws. De verspreiding van dit krantje vindt alleen digitaal plaats en is ook te lezen via de website. In het december exemplaar wordt de donateurslijst gepubliceerd.

Daarnaast mogen donateurs van de vereniging deelnemen aan de activiteiten, die gedurende het zomerseizoen worden georganiseerd.

Wilt u graag een huisje op het strand bij K.V. Helios? Hieronder een uitleg en de mogelijkheden om te komen staan op K.V.Helios.

1) U wordt donateur van K.V. Helios en koopt tijdens het seizoen een strandhuisje dat al op het strand staat.
LET WEL OP, dit is alleen voor het lopende seizoen en geen enkele garantie dat u het seizoen daarop ook kan komen staan.

U dient zelf voor opslag het afbreken en afvoeren van het huisje van het strand te zorgen. Meestal gebeurt dit in overleg met de verkoper. De verkoper weet hoe één en ander geregeld moet worden. Ook dient er een borg betaald te worden.
Verkoopformulieren zijn te verkrijgen door een mailtje te sturen naar de penningmeester Jan
Hoekstra (janhelios@ziggo.nl)
De ingevulde- en ondertekende verkoopformulieren moeten voor de overdracht van de huisjes in het bezit zijn van de penningmeester.

2) U wordt donateur van K.V.Helios en komt op de donateurslijst te staan. U kunt dan elk seizoen een verzoek indienen voor een staanplaats.
Een staanplaats aanvragen kunt u doen na 15 augustus, maar voor 1 december van het lopende jaar. Plaatsing geschiedt aan de hand van deze donateurslijst.

Wie bovenaan staat is het eerst aan de beurt. U bent dus afhankelijk van het aantal aanvragen van donateurs die hoger (1 is hoog, 400 is laag) op de lijst staan. Ook kan het aantal staanplaatsen die vrij komen (doordat mensen ermee stoppen) per jaar erg variëren. De wachttijd is hierdoor moeilijk aan te geven, maar ligt op dit moment (2018) gemiddeld rond de 10 jaar.

LET WEL: U dient zelf een strandhuisje te regelen dat voldoet aan de toegestane maten. Deze maten kunt u vinden op deze website in het Huishoudelijk Reglement. Huisjes komen vaak aan het eind van het seizoen te koop maar zijn schaars. Deze worden vaak op het prikbord op deze site gezet en op Marktplaats.

Ook interessant voor donateurs:

8 Comments on Donateur worden

  1. Hallo
    Als ik dan uiteindelijk een plaats kan huren is dat voor een seizoen?
    Het jaar daarop niet meer, ondanks het lidmaatschap?
    Je kunt dan dus jaren met je gekochte huisje in opslag weer wachten?

  2. Is t inschrijven bij helios voldoende om in aanmerking te komen ? Of raadt u t aan om bij meerdere verenigingen in te schrijven ?

  3. Als u bij meerdere verenigingen inschrijft, is de kans dat u bij een van de verenigingen een plek krijgt groter.

  4. Ik ben donateur. Na 15 aug kan ik een verzoek indienen voor een staanplaats 2021? Moet ineen e-mail sturen (zo ja, naar welk adres?) of is er op de website een formulier dat ik hiervoor kan invullen?

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.