Regels voor verblijf in het strandhuis zonder aanwezigheid van het lid

Artikel 12 uit het Huishoudelijk reglement:
Regels rondom verblijf in het strandhuis zonder aanwezigheid van het lid

Er gaan blijkbaar nogal wat broodje aap verhalen rond op het kamp over Artikel 12. Er is in dit artikel niks aangepast in de afgelopen jaren. Wel is gebleken dat niet iedereen precies weet wat Artikel 12 inhoudt. Vandaar dat we deze nog even extra onder de aandacht brengen.

Artikel 12

Verblijf in het strandhuis (Federatieve afspraak)

a. Het is; tot het gezin behorende maar niet thuiswonende kinderen, ouders of schoonouders van het lid buiten zijn aanwezigheid toegestaan in het strandhuis te verblijven. Zij dienen wel donateur te zijn.

b. Na schriftelijke aanvraag mogen genoemde personen onder sub a) in totaal, dus niet per persoon, maximaal 23 dagen per seizoen in het strandhuis verblijven.

c. De onder sub b) genoemde aanvraag moet ten minste 14 dagen vooraf, schriftelijk of per mail, worden ingeleverd bij het secretariaat.

d. Het bestuur houdt zich het recht voor een gevraagde toestemming genoemd onder sub a) te weigeren of in te trekken.

e. Bij wangedrag of onjuiste opgave personalia kan verder verblijf in het strandhuis de tijdelijke bewoner direct worden ontzegd. Voor het hoofdverantwoordelijke lid kan hieruit schorsing en mogelijk ontzetting van het lidmaatschap voortvloeien.

f. Nachtverblijf van derden in het strandhuis zonder aanwezigheid van een lid of staande donateur is niet toegestaan.

g. Kinderen onder 18 jaar mogen niet zonder volwassenen in het strandhuis overnachten.

h. Het is verboden het strandhuisje te verhuren.

 

Met vriendelijke groet,

Lisanne Vlaar
1e secretaris K.V. Helios