Donateur met nummer 500 of lager? Vraag tussen 15 aug en 1 november een plek aan voor seizoen 2024

Verzoeken voor seizoen 2024

Procedure aanvragen staanplaats voor donateurs seizoen 2024:

Het met een strandhuisje op het strand staan/ kamperen is enorm populair. Het gevolg is dat ik buitengewoon veel aanvragen krijg van donateurs voor een staanplaats. 

Het aantal beschikbare plekken voor donateurs is echter minimaal.

Hierdoor moet ik heel veel donateurs, die nog maar kort op de lijst staan, teleurstellen, en het versturen van al die mails is ongelooflijk veel werk.

Vandaar dat ik de procedure voor het aanvragen van een staanplaats door donateurs heb moeten aanpassen.

De procedure voor aanvragen is als volgt:

Procedure donateurs met donateurs-/volgnummer lager dan 500:

Donateurs met een donateurs-/volgnummer lager dan 500, (note: 1 = laag, 500 = hoog), kunnen een verzoek voor een staanplaats in 2024, inclusief hun voorkeurslocatie, indienen van 15 augustus t/m 1 november 2023. 

De aanvraag doet u met een mailtje naar helios.secretariaat@planet.nl

Vermeld bij uw aanvraag uw correspondentienummer.
Zie voor donateurs/volgnummer, correspondentienummer de donateurslijst in het HeliosNieuws.

LET OP: DE SLUITINGSDATUM VOOR AANVRAGEN VOOR DONATEURS IS 1 MAAND EERDER DAN VOORGAANDE JAREN!!

Let wel: donateurs die een aanvraag hebben ingediend worden ná 1 november ingedeeld op de tot dan toe nog beschikbare plekken, waarbij degene met het laagste (1=laag, 500=hoog) donateursnummer als eerste aan de beurt is. Hierbij geldt VOL=VOL.

Verzoeken van donateurs, met donateurs-/volgnummer lager dan 500, kunnen ná 1 november 2023 niet meer in behandeling worden genomen. 

Procedure donateurs met donateurs-/volgnummer hoger dan 500:

Wanneer ik na 1 november 2023 plekken voor het seizoen 2024 nog niet heb weten in te vullen, komen donateurs met donateurs-/volgnummer hoger dan 500

( Note: >500 plus) aan de beurt om een verzoek in te dienen voor een staanplaats.

Mocht dit het geval zijn, dan ontvangen donateurs hierover een mail.

Deze donateurs krijgen dan 1 maand de tijd om een verzoek voor een staanplaats in te dienen. 

Donateurs met een nummer hoger dan 500 moeten dus wachten op de mail, voor zij een verzoek voor een staanplaats kunnen indienen.

Wanneer er in de maand november geen mail volgt zijn er voor deze donateurs geen plaatsen meer beschikbaar voor 2024.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben dan lees of hoor ik dat graag via helios.secretariaat@planet.nl

Remco Koppen

Coördinator Plaatsingsschema