Lever zondag 27 mei de paaltjes en de checklist in

Zondag 27 mei van 12.00 uur tot 13.00 inleveren van de paaltjes en de checklist.
Deze checklist vindt u in de maart editie van het Helios nieuws of download de checklist via deze pagina. Tevens is een beperkt aantal lijsten verkrijgbaar bij de toiletbeheerders.

Graag de lijst van dit jaar gebruiken en geen oude lijst. De checklist wordt ieder jaar
aangepast aan de nieuwe regels. En als het kan graag op een A4-tje. Scheelt een berg
papier en een hoop werk met het uitzoeken van welke voorkant bij welke achterkant
hoort.

Deze lijst is een wezenlijk onderdeel van uw vergunning en dient dan ook door iedereen
ingeleverd te worden.
Op het niet of te laat inleveren van de paaltjes staat een boete van € 25.
Het niet of te laat inleveren van de checklist kost ook € 25.
Eventuele excuses zoals vakantie, verjaardagen, visite, etc. worden niet geaccepteerd.
Iedereen is tijdig geïnformeerd en kan zodoende passende maatregelen treffen.